Geboorte

Dienst bugerlijke stand

Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel
E-mailadres
Tel: 02 370 22 51 tot 55


De geboorte-aangifte is een verplichte formaliteit en moet binnen de 15 (kalender)dagen volgend op de geboorte gedaan worden, in de gemeente waar het kind is geboren. De vader en de moeder mogen zich alleen of samen aanmelden, afhankelijk van hun situatie (informeren bij de dienst).

De documenten die voorgelegd moeten worden door de aangever (vader, moeder of andere persoon zoals geneesheer, vroedvrouw of directie van de kraamkliniek):

  • Het doktersattest
  • De identiteitskaart van de ouders of bij gebrek daaraan, het paspoort
  • Het trouwboekje.


 De documenten overhandigd aan de aangever(s):

  • Een geboortebewijs om de geboortevergoeding te krijgen
  • Een geboortebewijs om de zwangerschaps- en/of moederschapsuitkering te krijgen
  • Een attest voor de verplichte inenting tegen polio.

 

De erkenning van een kind :

De erkenning is een verklaring waardoor een persoon laat weten dat er een vaderschaps- of moederschapsband bestaat tussen hemzelf en het kind in kwestie.
De erkenning is onderworpen aan het recht van de Staat waarvan de ouder in erkenningsprocedure de nationaliteit heeft op het ogenblik van de erkenning. Volgens het Belgische recht, indien de ouders niet gehuwd zijn, kan de vader of de meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder.
Wanneer het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, moeten zowel de moeder als het kind hun toestemming geven.
Indien de vader of de meemoeder een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige wil erkennen, volstaat het akkoord van het kind.

Opgelet :
Indien de moeder van het kind gescheiden, aan het scheiden, uit elkaar is, kunnen specifieke regels in aanmerking komen. Uw gemeentelijke administratie kan u hierover inlichtingen verstrekken.

  • De prenatale of postnatale erkenning

(voor de koppels die niet gehuwd zijn op de dag van de geboorte van het kind)
Deze vorm van erkenning wordt u warm aanbevolen. Ze is mogelijk vanaf de 6de maand zwangerschap. De vader of de meemoeder en de moeder moeten zich samen aanmelden op het geboortekantoor.

  • Postnatale erkenning :

De vader of de meemoeder en de moeder moeten zich samen aanmelden op het geboortekantoor. In bepaalde gevallen zijn de aanwezigheid en de instemming van het kind (wanneer het meer dan 12 jaar oud is) vereist.

  • Naam

Het kind is Belg : Folder van de FOD Justitie
Het kind is een buitenlander : De naam en voornaam zijn bepaald door de wet van zijn nationaliteit.

Afdrukken