Geboorte

 

Dienst bugerlijke stand

Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel
E-mailadres: burgstand@vorst.brussels
Tel: 02 370 22 52


De geboorte-aangifte is een verplichte formaliteit en moet binnen de 15 (kalender)dagen volgend op de geboorte gedaan worden, in de gemeente waar het kind is geboren. De vader en de moeder mogen zich alleen of samen aanmelden, afhankelijk van hun situatie (informeren bij de dienst).

Omwille van de huidige gezondheidscrisis ontvangt de dienst Burgerlijke Stand uitsluitend op afspraak en alleen voor alle vragen met betrekking tot de geboorte-aangifte.

Hoe kan u een afspraak maken?

 

Op de dag van uw afspraak, dient u zich minstens 5 minuten voor het tijdstip van uw afspraak aan te melden bij het onthaal van het gebouw, met de bevestiging van uw gemaakte afspraak (in afgedrukte versie of op uw smartphone).
Een gemeentelijk personeelslid zal u aangeven naar welk loket u zich mag begeven.
Bij laattijdige aankomst verliest u uw beurt en moet u opnieuw een andere afspraak maken.

Indien u verhinderd bent, gelieve te telefoneren naar de dienst Burgerlijke Stand om uw afspraak te annuleren.De documenten die voorgelegd moeten worden door de aangever (vader, moeder of andere persoon zoals geneesheer, vroedvrouw of directie van de kraamkliniek):

  • Het doktersattest
  • De identiteitskaart van de ouders of bij gebrek daaraan, het paspoort
  • Het trouwboekje.


 De documenten overhandigd aan de aangever(s):

  • Een geboortebewijs om de geboortevergoeding te krijgen
  • Een geboortebewijs om de zwangerschaps- en/of moederschapsuitkering te krijgen
  • Een attest voor de verplichte inenting tegen polio.

 

Naar de rubriek "Erkenning van een kind"
Afdrukken