Liften met historische waarde in Vorst

Hoe staat het met de oude liften in onze gebouwen?

 

 

Het KB van 2003 betreffende de beveiliging van liften bepaalt dat liften van vóór 1958 moeten voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. Eigenaars moeten het nodige doen om uiterlijk op 31 december 2022 in orde te zijn.

Oude liften hebben een erfgoedwaarde die bewaard moet worden. Maar bij gebrek aan personeel en omdat specialisten andere methodes aangeleerd krijgen, worden de procedures voor de risicoanalyse die de externe diensten voor technische controles EDTC toepassen, gestandaardiseerd en houden ze vaak geen rekening met de erfgoeddimensie.

Daarom heeft het Brussels Gewest beslist een inventaris van de oude liften op te maken. Daarvoor hebben wij uw medewerking nodig!

Het departement Cultuur en Erfgoed heeft een formulier opgesteld voor (mede-)eigenaars van gebouwen die uitgerust zijn met dergelijke liften. Het gaat om een vraag tot erkenning van de erfgoedwaarde en opname in de inventaris, aan te vullen met foto’s van de lift en terug te sturen naar het departement Cultuur en Erfgoed van het Brussels Gewest.

Hieronder vindt u het formulier:
Erkenningsaanvraag

Contactgegevens:
aatl.monuments@urban.brussels

Directie cultureel Patrimonium: Kunstberg 10-13 - 1000 Brussel/

Gelieve deze informatie zo ruim mogelijk te verspreiden.


Afdrukken