Autoloze Dag

Voor 19 september 2021, de Autoloze Zondag, kan wie daartoe een aanvraag indient een doorgangsbewijs ontvangen. Opgelet: deze aanvraag moet naar behoren worden gemotiveerd


Het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal van 9u30 tot 19u voor het verkeer afgesloten zijn.

Als u zich toch met de wagen moet verplaatsen voor speciale leveringen, hulpdiensten, medische redenen, ... kan u een pasje (doorgangsbewijs) worden verstrekt.
De aanvraag van een doorgangsbewijs moet naar behoren worden gemotiveerd!

Geldigheid van het doorgangsbewijs

 • het doorgangsbewijs is geldig voor het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • het doorgangsbewijs is enkel geldig voor (het) de vastgelegde traject(en) en de toegestane periode.

 

Procedure om een doorgangsbewijs aan te vragen

 • Particulieren

Particulieren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en een doorgangsbewijs willen verkrijgen, moeten hiertoe een aanvraag indienen bij hun gemeentebestuur.

Particulieren die niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en een doorgangsbewijs willen verkrijgen, moeten hiertoe een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van hun 'bestemming'.

Hoe?
Vul het aanvraagformulier in op IRISbox vóór woensdag 15 september 2021. Aanvragen die na 15 september worden ingediend, komen niet in aanmerking.

Wat heeft u nodig om een aanvraag via IRISbox in te dienen?

 • Uw identiteitskaart en pincode van de kaart;
 • De nummerplaat van het voertuig;
 • Het bewijs dat u zich met een wagen moet verplaatsen (verklaring van uw werkgever, reisdocumenten, ...)
 • Voor bedrijven: de toegang tot IRISbox is voorbehouden aan de wettelijke vertegenwoordiger of de gevolmachtigde van de onderneming.

 

Als uw aanvraag aanvaard is, ontvangt u een e-mail van IRISbox met daarin het ogenblik waarop u het doorgangsbewijs kunt komen afhalen bij de dienst mobiliteit.

Heeft u nog nooit gebruik gemaakt van IRISbox en heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier?
Ga naar Vorst 2.0, uw Openbare Computerruimte, De Merodestraat 331

 • Bedrijven - NIEUW

Bedrijven dienen een aanvraag in voor hun personeelsleden. Ze dienen deze aanvraag in bij het bestuur van de gemeente waar ze gevestigd zijn (zelfs indien de persoon in kwestie in een andere Brusselse gemeente woont).

Hoe?
Vul het aanvraagformulier in op IRISbox  vóór vrijdag 10 september 2021. Aanvragen die na 10 september worden ingediend, komen niet in aanmerking.

Wat heeft u nodig om een aanvraag via IRISbox in te dienen?

 • Uw identiteitskaart en pincode van de kaart;
 • Voor elke werknemer:

Naam, voornaam, adres
Nummerplaat van het voertuig
Reden van de verplaatsing
Uurrooster

Opgelet: de toegang tot IRISbox is voorbehouden voor de wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de onderneming.

Als uw aanvraag aanvaard is, ontvangt u een e-mail van IRISbox met daarin het ogenblik waarop u het doorgangsbewijs kunt komen afhalen bij de dienst mobiliteit.

 • Bijzondere gevallen

Personen met buitenlands staatsburgerschap kunnen zich van en naar hun hotel begeven mits zij in het geval van controle door de politie hun hotelreservatie of vliegtuigticket tonen,

Personen die in Brussel gedomicilieerd zijn en die dag op vakantie vertrekken of ervan terugkeren, moeten een doorgangsbewijs vragen bij hun gemeentebestuur (in de Stad Brussel voor wie op het grondgebied van de Stad woont - 1000, 1020, 1120, 1130) en daarbij een kopie van hun vliegtuigticket of een bewijs van reservatie van hun reis voorleggen.

Diplomatieke missies en internationale organisaties
De gegroepeerde aanvragen voor 'diplomatieke missies' en 'in België gevestigde internationale organisaties’ moeten worden gericht aan de dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken.

Tijdelijke politieverordening
 

dimanche sans voiture

 

Afdrukken