Stedenbouwkundige inlichtingen

 

Verkoop van een goed

Voordat u uw eigendom te koop stelt, is het aangewezen stedenbouwkundige inlichtingen in te winnen bij de gemeente. Conform artikel 281 van het BRWO moet u de wettelijke stedenbouwkundige bestemming vermeld in de stedenbouwkundige inlichtingen die werden ingewonnen in toepassing van artikel 275 van het BWRO, aangeven op de bekendmaking betreffende de verkoop van het goed.
Indien de gemeente deze niet binnen de wettelijke termijn van 30 dagen aflevert, moet de bekendmaking de datum van aanvraag, het bewijs van verzending en de bij de aanvraag gevoegde beknopte beschrijving vermelden.

Sinds 03 mei 2018 is er een nieuw besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de procedure van aflevering van stedenbouwkundige inlichtingen in werking getreden.

Indiening nieuwe aanvraag

Aanvragen gebeuren uitsluitend via Irisbox: klik hier

In geval van problemen kan een afspraak worden gemaakt per telefoon op 02 348 17 26

Voorkoopperimeters

Het voorkooprecht vormt een belangrijk instrument dat de overheid kan hanteren in het raam van haar grondbeleid, omdat zij op die manier, met het oog op de verwezenlijking van doelstellingen van algemeen belang, bij voorrang een goed kan aankopen dat zich bevindt binnen een door de Brusselse Regering vastgelegde perimeter. (bron: GOB - Voorkooprecht)

Opgelet, perimeter van voorkoop in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de Zenne:


Technische permanentie

Loket

Als gevolg van de gezondheidscrisis is de technische permanentie aan het loket opgeschort

E-mailadres

Voor alle informatie over stedenbouwkundige inlichtingen: si@vorst.brussels

Telefoon

Opgelet: rekening houdend met de gezondheidssituatie zou de telefonische permanentie verstoord kunnen zijn.

  • Opvolging van een aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen: 02 348 17 26
  • Technische vragen stedenbouwkundige inlichtingen: 02 348 17 58 – 02 348 17 28
Afdrukken