Huishoudelijk reglement

 

 

Door dit charter te ondertekenen, verbinden de mandatarissen van Vorst zich ertoe de specifieke ethische regels na te leven, zowel in de strikte uitoefening van hun manda(a)t(en) als in alle betrekkingen met de andere mandatarissen, hun collega’s, de ambtenaren en alle andere betrokkenen.
Zodoende erkennen ze dat hun integriteit en hun voorbeeldfunctie essentieel zijn, zowel voor de uitoefening van hun manda(a)t(en) als om het vertrouwen van de inwoners van Vorst in het plaatselijke democratische systeem te behouden en te versterken.

Afdrukken