Kleine kinderen

Schepen: Françoise PERE

 

NIEUWS

 

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne met kinderen

Bent u samen met minderjarigen uit Oekraïne gevlucht en heeft u een verblijfplaats in Vorst?

 Dan kunt u terecht bij het centrale aanspreekpunt om voor deze kinderen en jongeren een plaats te vinden in de gemeentelijke kinderopvang, school of speelpleinen.

Meer inlichtingen

Kent u vluchtelingen in deze situatie, breng hen op de hoogte!


 

 

 

 

 

Afdrukken